Onderhoud stuw Linne

De stuw van Linne op een zomerdag, vanaf april is er groot onderhoud aan de stuw

Rijkswaterstaat laat grootschalig onderhoud uitvoeren aan stuw Linne. De werkzaamheden leveren hinder op voor fietsers, zij moeten een aantal periodes omfietsen. De eerste hinder van de onderhoud stuw Linne start in de week van 15 april. Het werk wordt uitgevoerd door Mourik Infra.

Onderhoud aan het stoneydeel

Het onderhoud vindt plaats aan het zogenoemde stoney gedeelte van de stuw. Dat is het hogere deel van de stuw, met de betonnen pijlers. Tussen de pijlers hangen stalen schuiven. Aan de bovenkant van het stoney gedeelte loopt een stalen vakwerkbrug. Hierin zit het mechanisme verwerkt waarmee de schuiven kunnen worden ingesteld. Dit gebeurt vanuit de bediencentrale in Maasbracht.

Werkzaamheden onderhoud stuw Linne 2024

We halen de vakwerkbrug over het stoney gedeelte eruit en brengen dit naar een andere locatie. Daar wordt de brug geconserveerd (geverfd). Ook vernieuwen we de schuiven waarmee de afvoer van water wordt geregeld. Daarnaast brengen we een nieuwe aandrijving aan. Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt de stuwopening drooggezet. In de drooggezette kuip voeren we betonreparaties uit. 

Planning en hinder

Voor de werkzaamheden zoals het uithijsen en daarna weer terugplaatsen van de vakwerkbrug, wordt de fietsbrug  gestremd voor fietsers. 

  • In week 16 (maandag 15 april) hijsen we de brug eruit. De fietsbrug is dan gestremd tot het begin van week 18 (29 april). 
  • In week 34 (maandag 19 augustus) is de brug ook afgesloten in verband met hijswerkzaamheden. De brug gaat er deze week fysiek niet uit.
  • In week 38 (maandag 16 september) gaat de brug er fysiek uit. Hij wordt aan het einde van die week weer teruggeplaatst. Tijdens de periodes dat de fietsbrug weg of gestremd is wordt het fietsverkeer omgeleid. Let hier ook op als je via Hart van Limburg een fietsroute wilt plannen of als je een bestaande fietsroute selecteert die over de stuw gaat.

Werkzaamheden in 2024, 2025 en 2026

We verdelen het totale onderhoud aan het stoney deel van de stuw over drie jaar. Ieder jaar werken we tijdens de laagwaterperiode, die ongeveer loopt van half april tot half oktober. Na afloop hebben we onder meer alle schuiven vervangen, de bedienbruggen (vakwerkbruggen) gerenoveerd en de aandrijflijn vervangen. 

Einde levensduur stuwen

De 7 stuwen naderen het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud of mogelijk vervanging nodig. We onderzoeken voor elke stuw welke aanpak geschikt is om deze weer vele jaren mee te kunnen laten gaan. De stuwen kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt, dit gaat in fases. Meer informatie over de werkzaamheden staat op de website van Rijkswaterstaat.